El projecte “Treu la teva Bèstia” comença a caminar a Salt

El passat 30 de gener diverses entitats del municipi  es troben a la Sala Telers, a la Coma Cros convocats per la tècnica d’ ensenyament de la l’Ajuntament de Salt, i l’equip de la cooperativa COOPGROS, la
promotora del projecte .

L’institut Salvador Espriu és un dels quatre instituts de Catalunya que gaudirà d’aquest taller cooperatiu d’escultura comunitària. Un projecte que, a través de la creació i construcció d’un ésser llegendari o bèstia, ofereix l’oportunitat d’aprendre, divertir-se i establir complicitats entre els participants. 

A banda de l’institut, les escoles de primària de Salt “Silvestre Santaló” i “El Pla” també hi han entrat amb molta il.lusió empremta i compromís.

Organitza:

Impulsa:

Promou:

Amb el finançament de:

Col·laboren:

Participen: